HASAR HİZMETLERİ

Hasar Hizmetleri

Diğer Sigorta Evrak

Ölüm veya Yaralanma Hasarları

ÖLÜM VEYA YARALANMA HASARLARI

Ölümlerde

Yaralanmalarda

Maluliyet için

Ferdi Kaza Hasarları

FERDİ KAZA HASARLARI

Cam Kırılması Sigortası Hasarları

Zabıt veya beyan
Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise )
Vergi kimlik numarası

Yangın Hasarları

İtfaiye raporunun tasdikli örneği
Hasar talep yazısı
Karakol tutanaklarının tasdikli örneği
Tapu fotokopisi veya kira kontratı
Daini mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı
Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi
T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
Sigortalıya ait banka hesap numarası.
Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları

Hasar talep yazısı
Tapu fotokopisi veya kira kontratı
Binada meydana gelen bir hasarda daini mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı
Hasarla ilgili fotograflar
Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi
T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
Sigortalıya ait banka hesap numarası.
Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

Hırsızlık Hasarları

Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği ıslak imzalı)
İlgili karakoldan alınacak tasdikli bulunamadı yazısı (tasdikli örneği ıslak imzalı)
Envanter giriş ve çıkış belgesi (ticari emtia ve demirbaş için)(emtea alış faturası)
T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri(tüzel kişilerde)
Tapu veya kira kontratı fotokopisi 
Sigortalıya ait banka hesap numarası.
Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
Tüzel kişiliklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

Fırtına Hasarları

Meteoroloji raporu
Hasar talep yazısı
Tapu veya kira kontratı
T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde)
Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.
Hasar tutarının 20.000 TL'yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi ,
Tüzel kişilerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası